Cổ Đông

Công ty cổ phần Tràng An Thông Báo Về Thủ Tục Rút Công Ty Đại Chúng

16/04/2018
Công ty cổ phần Tràng An trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được biết về việc Công ty rút khỏi danh sách công ty đại chúng như sau: Ngày 13 ...

TB về việc chôt Danh sách chi trả cổ tức 2017

15/04/2018
Kính gửi Quý Cổ đông,  

THÔNG BÁO

02/04/2018
V/v: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Khóa IV- Nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Tràng An